Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Lægerne Robert & Bolaji Balslev
Om Klinikken

0254_cut

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til klinikken
Når du vælger os som læger skal du vide at vi har holdninger til behandlinger, udskrivning af medicin, udstedning af henvisninger som måske er anderledes end dem du har været vant til. Du vil kunne finde mange af vores værdier på disse sider. Vi vælger altid at se på den enkelte som enestående individ, men nogle gange kan vi ikke opfylde dine ønsker enten ud fra et fagligt synspunkt eller udfra retningslinjer udstedt af sundhedsstyrelsen. Dette kan være i forhold til udskrivning af antibiotika eller vanedannende medicin. Du vil også som ny patient blive bedt om at komme til konsultation vedrørende din medicin, også selv om det er medicin du har brugt i mange år og ingen problemer har med det. Vi har ansvaret for al medicin vi udskriver og vil derfor sikre os at det både er rette opdateret medicin samt at der bliver fulgt op med eventuelle kontroller og blodprøver, efter retningslinjerne og ikke bare udskrivning i blinde i årevis. Dette er for at sikre dit helbred ivaretages på bedste vis. Når det er sagt skal du vide at vi er tilstede for at hjælpe dig med dine lægefaglige sygdomme og bekymringer. Vi oplever nu at vi har en rigtig god dialog og godt samarbejde med vores patienter her i klinikken. Dialog og gensidig respekt føler vi er vores kerneværdier.
Personalet rådgiver ved telefonen, tager imod tidsbestilling og receptfornyelser.

 

 

Tidsbestilling
Vi har indført systemet TSD Tid Samme Dag. Hvis du ringer mellem kl. 8 og kl. 10.30 tilstræber vi at du får tid samme dag. Ved flere problemstillinger giv da venligst besked, da nogle konsultationer ikke kan gennemføres uden at give for lang ventetid for de andre. Nogle konsultationer kan bookes lidt længere frem i tid, spørg venligst i telefonen. For tider samme dag, kan man faktisk booke tiden online fra eftermiddagen inden. se fanen vedrørende dette.

 

Ferie
Vær opmærksom på hvornår vi holder ferie, da vores kollegaer ikke kan tage imod ikke akutte henvendelser. Samt vær opmærksom på at vores kapacitet er reduceret op til og efter ferie dels da vi passer andre klinikker der holder lukket og derfor kun kan tage akutte henvendelser.
Antibiotika
Antibiotika skal bruges hvis det er nødvendigt, men

  • Antibiotika er ikke uden bivirkninger,
  • Mange gange kan kroppen selv klare en infektion
  • Der er tiltagende problemer i Danmark med resistens (bakteriers modstandsdygtighed overfor antibiotika) fordi vi bruger for meget antibiotika.

Derfor følger vi, som udgangspunkt, de retningslinier som Sundhedsstyrelsen og andre offentlige organer har fastlagt. Det vil sige du vil ikke kunne få antibiotika ordineret over telefonen, heller ikke selv om det er infektioner du tit har haft og kender fx. øjenbetændelse, blærebetændelse eller klamydia infektion. Du vil blive bedt om at komme til en konsultation til vurdering.

 

Vanedannende medicin
Hvis man får sovemedicin eller beroligende medicin, kan dette kun udskrives i forbindelse med konsultation hos læge, og der bliver udskrevet til maksimalt en måneds forbrug af gangen. Dette er i overenstemmelse med gældende retningslinier fra Sundhedsstyrrelsen.

 

Henvisninger

Hvorfor en henvisning udelukkende kan gives ved konsultation lægen:
Langt de fleste sundhedsproblemer kan løses lokalt hos din praktiserende læge. Hvis vi vurderer, at dit problem er bedre løst hos en speciallæge eller et hospital, henviser vi dig dertil. Derved sørger vi for, at speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til, og samtidig undgår vi, at sundhedsudgifterne og ventelisterne stiger yderligere.

Som gruppe-1-patient kan du, som udgangspunkt, altså ikke “bede om en henvisning” til en speciallæge eller et hospital. Det er noget lægen afgør, og det er et krav, at du er undersøgt først. Det kan derfor heller ikke foregå via telefonen, mail eller via personalet. Det samme er gældende for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog. Man kan gå uden henvisning til Ørelæge og øjenlæge.
Fornyelse af henvisning kan ligeledes kun foregå ved en konsultation.
Dvs. Man kan ikke ringe og bede om henvisning til gynækolog, fysioterapeut osv.  hos os, selv om man har været vant til det andre steder.
Man kan dog altid henvende sig direkte til speciallæge som selvbetaler.

Det er muligt med direkte adgang til speciallæger, hvis du ønsker det bør du tilmelde dig som gruppe-2-patient, vær opmærksom på at der så er en delvis egen-betaling både her og hos speciallægen.

Dette gælder henvisning til speciallæger, psykologer, fysioterapeuter. Der er en grund til at vi som læger skal vurdere behov for henvisning på det offentliges regning. Vi har her i klinikken en faglighed vi værner om, så hvis vi “bare” skal formidle kontakt uden vores konkrete vurdering, mener vi ikke det har nogen værdi at vi er indover. Man er altid velkommen til at kontakte behandler uden at komme forbi lægen, så får man ikke tilskuddet fra sygesikringen.

 

Aftale mellem lægeforeningen og regionernes sundhedsudvalg:

Almen praksis er et centralt omdrejningspunkt for det danske sundhedsvæsens opbygning. Rollerne som den primære indgang til sundhedsvæsenet, generalist og tovholder giver almen praksis en helt central placering ved sikringen af, at behandlingen sker på det laveste, effektive omsorgsniveau (LEON-princippet), og at patientforløb på tværs af sektorgrænser er sammenhængende og effektive.  Som borgerens primære indgang til sundhedsvæsenet varetager almen praksis en funktion som gatekeeper til specialiseret behandling i sundhedsvæsenet. Den alment praktiserende læge vurderer, om patienter har et lægefagligt begrundet behov for videre udredning og behandling i det øvrige sundhedsvæsen.