Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Lægerne Robert & Bolaji Balslev
Corona

NY CORONAVIRUS

VED FØLGENDE SYMPTOMER SKAL MAN HAVE EN NEGATIV CORONA PCR TEST INDEN FREMMØDE I KLINIKKEN, SKAL TAGES EFTER SYMPTOM DEBUT OG MAX 72 TIMER GAMMEL:

LUFTVEJSSYMPTOMER(FX: FORKØLELSE, HOSTE, ÅNDENØD, ONDT I HALS, ØRER, BIHULER). HOVEDPINE, MAVESMERTER, DIARRE, TRÆTHED, FEBER.

IF YOU HAVE ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS, YOU HAVE TO PRESENT A NEGATIVE CORONA PCR TEST BEFORE CONSULTATION IN THE CLINIC. THE TEST SHOULD BE TAKEN AFTER THE START OF SYMPTOMS AND MAX 72 HOURS OLD

AIRWAY SYMPTOMS(E.G.: COMMON COLD, COUGH, SHORTNESS OF BREATH, PAIN IN THROAT, EARS, SINUSES). HEADACHE, STOMACHACHE, DIARRE, TIREDNESS, FEVER.

26/3-21 Vedr vaccine: ring og skriv ikke til klinikken da de praktiserende læger endnu ikke har fået mulighed for henvisning eller prioritering

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt for- løb med COVID-19:  Personer med særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 prioriteres blandt de første til vaccination. Alle personer i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle personer med sygdomme eller tilstande, der giver en øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, bliver vaccineret inden for en kort periode (forventeligt foråret 2021). Ud af gruppen af personer med øget risiko for et alvorligt forløb, vil en andel være i særlig øget risiko.

I den første del af udrulningen af vaccinationsindsatsen, er der begrænsede leverancer. Derfor vil det være nødvendigt, at vaccination i første ombæring tilbydes til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, det vil sige i tilfælde af smitte har en særligt høj risiko for indlæggelse og død.

Kun en hospitalslæge kan på nuværende tidspunkt visitere en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 til vaccination, sådan at de kan blive vaccineret som nogle af de første.

I klinikken: Alle skal have mundbind på jvf. nye tiltag mod stigende smitte i samfundet
Everyone must wear a facemask/mouthpiece due to new rise in numbers

Mød ikke op i klinikken ved symptomer – RING 

Do not come to the clinic if you have symptoms – CALL

Hvad kan du selv gøre for at undgå smitte:
Vask dine hænder ofte med vand og sæbe eller brug håndsprit. Host eller nys i ærmet eller engangslommetørklæde, ikke i hænderne. Dette gælder generelt for alle luftbårne virussygdomme og almindelig influenza.

SST-corona