Velkommen til klinikkens hjemmeside

Lægerne Robert & Bolaji Balslev
Nyt

13/9-2022

Vaccinationer til efteråret 2022:

Praksis tilbyder i år vaccinationer mod COVID-19, influenza, infleunza til børn 2-6 år og pneumokok

Alle vaccinationerne kræver tidsbestilling

Vaccinationerne kan tilbydes efter 1/10-2022

1/9-2022

Klinikken deltager aktuelt i 3 forskningsprojekter:

1. Projekt FamilieTrivsel, Et forskningsprojekt om mental sundhed hos små børn i almen praksis. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

2. Projekt vedr. digital svangrejournal: pilot projekt digital løsning til graviditetsforløb

3. Diabetes: DD2 og DICTA
Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes

07.12.2020:

Se vedrørende ændringer omkring medicinbestilling her